Follow Sony Srbija

Reprodukujte atmosferu žive muzike uz Sony MDR-Z7M2 Premium slušalice

Press release   •   Aug 30, 2018 11:12 -12

Sony Z7M2

Kao još jedan dokazposvećenosti kompanije Sony audio izuzetnosti, Z7M2 odlikuje širok frekvencijski odziv i dinamički opseg sa linearnim ravnim talasnim frontom, čime slušaocima pruža realističnu reprodukciju „vazduha“ oko muzičkih instrumenata i glasova; trodimenzionalni i prostorni zvučni doživljaj koji postoji u prostoru žive muzike. Upotrebom HD drajvera od 70 mm zajedno sa membranom od tečnog kristalnog polimera presvučenom aluminijumom, u kojoj je kupola uvećana, a njen profil optimizovan, slušalice Z7M2 pružaju slušaocima poboljšanu reprodukciju muzike.

Ekspertski zvuci za sofisticirane ljubitelje muzike

Slušalice Z7M2 poseduje nove drajvere preuzete sa MDR-Z1R i adaptirane, uključujući nove i unapređene membrane od tečnog kristalnog polimera presvučene aluminijumom u cilju postizanja prirodnog zvuka bez bojenja pri srednje-visokom frekvencijskom opsegu. Kupola membrane je povećana, a njen profil optimizovan, što daje jasan zvuk pri srednje-niskom opsegu, i vrhunski zvuk pri srednje-visokom opsegu. Drajver sadrži veći magnet (duplo veće zapremine nego kod MDR-Z7), čime se postiže veća snagai, time, oštriji i jasniji zvuk.

Fibonači rešetka sa šarom napravljena od krute smole je istovremeno tanka i čvrsta. Ovo svodi na najmanju moguću meru prigušivanje zvuka rešetkom na ultra visokim frekvencijama u cilju postizanja besprekornereprodukcije zvuka na svim frekvencijama.

Pored toga, Beat Response Control, posebni akustični port na kućištu, kontroliše protok vazduha iza drajvera i optimizuje kretanje membrane pri reprodukovanju niskih frekvencija. Istovremeno, on poboljšava prolazne karakteristike basa i daje precizan ritam.

Druge karakterisike Z7M2 uključuju upotrebu specijalnih kontakata od bezolovnog lema i legure Corson u priključcima za povezivanje slušalica. Posebni lem audio kvaliteta koji je razvio Sony takođe je upotrebljen kako bi se gubici na putu signala sveli na najmanju moguću meru i obezbedila čistoća kontakta. Legura Corson (vrsta bakarne legure) je idealan materijal za povezivanje električnih kontakata u priključcima zbog niske vrednosti otpora i velike izdržljivosti.

Kablovi i veze

Z7M2 se isporučuje sa dva različita kabla za slušalice; standardni nebalansirani kabl i balansirani kabl za povezivanje. Primenjena je fiksna struktura s prstenom za blokiranje vijka kako bi se postigla visoka pouzdanost veze i unapredila izdržljivost. Pored toga, srebrna presvlaka je korišćena na bakarnom balansiranom kablu da bi se postigli finiji detalji, jasniji visoki tonovi i manje opadanje kvaliteta zvuka.

Kompanija Sony takođe preporučuje svoje kablove koje je razvila zajedno sa KIMBER KABLE® (prodaju se odvojeno[1]), koje odlikuje izuzetnost kompanije Sony u inženjeringu slušalica i ekspertiza KIMBER KABLE u dizajnu i konstrukciji žica, čime se stvaraju jedinstveni visokokvalitetni kablovi za slušalice koji dalje poboljšavaju reprodukciju zvuka. Zahvaljujući strukturi sa 8 upletenih žica, kablovi postižu odličan kvalitet zvuka sa većom jasnoćom, nižom eksternom bukom, minimiziranim smetnjama i optimalnim električnim parametrima. Pozlata pruža izuzetnu provodljivost u cilju obezbeđenja čistoće signala. Upotreba aluminijumske legure na delu za hvatanje omogućava odlične akustične performanse pružanjem boljeg smanjenja zvučnih vibracija. Konektori slušalica imaju fiksne strukture s prstenom za blokiranje vijka, koje omogućavaju stabilne i bezbedne konekcije.

Udobnost je od presudne važnosti

Kako bi se poboljšala udobnost nošenja Z7M2, ergonomski oblikovani jastučići za uvo sa 3D šivenjem su uključeni. To obezbeđuje viši nivo udobnosti uz balansirani pritisak. Čak tokom dugih perioda korišćenja, jastučići obezbeđuju ergonomski oblik koji je dizajniran da odgovara karakteristikama korisnikove glave. Ova obuhvatajuća struktura smanjuje curenje zvuka povećanjem vazdušne zaptivenosti, čime slušalac dobija moćan duboki bas. Jastučić od meke uretanske pene koja upija i otpušta vlagu odabran je za površinu jastučića za uvo. To pomaže da se smanji eventualni osećaj znojenja i pruži udoban doživljaj dužeg slušanja.

Traka za glavu od skaja sa držačem i klizačem od aluminijumske legure obezbeđuje da slušalice Z7M2 budu lagane, ali i izdržljive. Poseban proces eloksiranja obezbeđuje povećanu čvrstoću držača, uz svođenje na najmanju moguću meru ogrebotina prouzrokovanih svakodnevnom upotrebom. Posebna pažnja je posvećena dizajniranju strukture unutrašnje ose za Z7M2 gde se tačka bočnog pritiska nalazi bliže glavi. To obezbeđuje bolju stabilnost pri nošenju za korisnika u svakom trenutku. Slušalice Z7M2 takođe imaju tihi zglobni mehanizam koji svodi na najmanju moguću meru mehaničku buku prouzrokovanu kretanjem zglobova, čime obezbeđuje neometani doživljaj slušanja za najzahtevnijeg slušaoca.

Sony MDR-Z7M2 premium slušalice biće dostupne u odabranim evropskim zemljama od oktobra 2018. godine.

[1]MUC-B205B1 dostupnost varira u zavisnosti od zemlje

Sony je vodeći svetski proizvođač u oblasti audio, video, gejmerske, komunikacione, informacione i tehnologije snimanja, kako za potrošačko, tako i za profesionalno tržište. Svojim poslovanjem na polju muzike, filmova, interaktivne zabave kao i na Internetu, Sony ima jedinstvenu poziciju koja mu omogućava da bude lider na svetskom tržištu elektronike i zabave. U fiskalnoj godini do 31. marta 2018. godine, kompanija Sony je uspela da ostvari konsolidovani godišnji promet od približno 77 milijardi dolara. Sony globalni veb sajt: http://www.sony.net/

Attached Files

Word document