Follow Sony Srbija

Tags

About Sony

V&S

Digital Imaging

TV and Home Entertainment

Korak u budućnost robotike i veštačke inteligencije na Nedelji dizajna u Milanu

Korak u budućnost robotike i veštačke inteligencije na Nedelji dizajna u Milanu

Press releases   •   May 06, 2019 00:15 -12

Kompanija Sony je na izložbi od 9. do 14. aprila predstavila svoju viziju robotike koja obogaćuje život ljudi. Izložba prikazuje buduću vezu koju ljudi mogu razviti sa robotima sposobnim za ispoljavanje emocija, ukazujući na to da kada ljudi osete da su njihovi prijatelji roboti živi, počeće da osećaju sklonost prema njima.